Sufi

Kendini kendinde arama serüveni

Name:
Location: izmit, Kocaeli, Turkey

Monday, January 03, 2005

Olur

Hak bir gönül verdi bana ha dimeden hayran olur

Bir dem gelür şadan olur bir dem gelür giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşaretten doğar hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem cehalette kalur hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem div olur ya peri viraneler olur yeri

Bir dem ucar Belkıs ile sultanı insücan olur

Bir dem varır mescidlere yüz sürer ande yerlere

Bir dem varır deyre girer İncil okur rühban olur

Bir dem gelür İsa gibi ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Haman olur

Bir dem döner Cebraile rahmen saçar her mahfile

Bir dem gelür gümrah olur miskin Yunus hayran olurYunus Emre