Sufi

Kendini kendinde arama serüveni

Name:
Location: izmit, Kocaeli, Turkey

Monday, January 03, 2005

Olur

Hak bir gönül verdi bana ha dimeden hayran olur

Bir dem gelür şadan olur bir dem gelür giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşaretten doğar hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem cehalette kalur hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem div olur ya peri viraneler olur yeri

Bir dem ucar Belkıs ile sultanı insücan olur

Bir dem varır mescidlere yüz sürer ande yerlere

Bir dem varır deyre girer İncil okur rühban olur

Bir dem gelür İsa gibi ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Haman olur

Bir dem döner Cebraile rahmen saçar her mahfile

Bir dem gelür gümrah olur miskin Yunus hayran olurYunus Emre

Tuesday, December 28, 2004


Sema safa

Monday, December 27, 2004

Yunus gibi...

Aşkın şarabından içem

Mecnun olup dağa düşem

Sensin dünü gün endişem

Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek

Ahilere ahret gerek

Mecnunlara Leyla gerek

Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler

Külüm göğe savuralar

Toprağım anda çağıra

Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene Ver anları

Bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni